Scroll to Content

Hej! Vi heter Victoria Ödmark och Tove Beckman. Vi är initiativtagare till loppet. Toves syster Cilla gick bort i cancer för drygt 7 år sedan och Victorias mamma Ankie gick bort i cancer för 4 år sedan. Vi vet att du som anhörig inte kan påverka sjukdomsförloppet, men du kan alltid göra något. Det här är vårt bidrag. Vår förhoppning är att vänner, vänners vänner och alla som vill, är med och bidrar till en sommardag att minnas, i kampen mot cancer.

with-love   Kärlek,
Tove och Victoria